Ponuka 20 rokov 03.09.2020 - 09.09.2020 v Kaufland