Ochrana Osobných Údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov aplikácie FacebookPrevadzkovatel

Ak chcete získať informácie o vašich osobných údajoch, účeloch a stranách, s ktorými sú údaje zdieľané, kontaktujte vlastníka.

Jubeo.sk, Bratislava, Slovenská Republika

info@jubeo.sk

Typy zhromaždených údajov

Zhromaždené osobné údaje sú popísané v iných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v špecifikovanom texte vysvetlenia kontextovo so zberom údajov. Osobné údaje môžu byť voľne poskytované používateľom alebo automaticky zhromaždené pri použití tejto aplikácie.

Akékoľvek používanie súborov cookie - alebo iných nástrojov na sledovanie - touto aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretej strany, ktoré táto aplikácia používa, pokiaľ nie je uvedené inak, slúži na identifikáciu používateľov a zapamätanie si ich preferencií iba za účelom poskytovania služby požadovanej používateľ.

Neposkytnutie určitých Osobných údajov môže pre túto aplikáciu znemožniť poskytovanie jej služieb.

Používatelia sú zodpovední za všetky osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany, aby poskytli tieto údaje vlastníkovi.

Spôsob a miesto spracovania údajov

Metódy spracovania

Jubeo.sk facebook bot spracováva údaje používateľov správnym spôsobom a prijíma vhodné bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu, zverejneniu, modifikácii alebo neoprávnenému zničeniu údajov.

Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a / alebo nástrojov s podporou IT, podľa organizačných postupov a režimov, ktoré sú striktne spojené s uvedenými účelmi. Údaje môžu byť v niektorých prípadoch prístupné pre určité typy zodpovedných osôb, ktoré sa zaoberajú prevádzkou lokality (správa, predaj, marketing, právna správa, správa systému) alebo externými stranami menované v prípade potreby ako spracovatelia údajov vlastníkom. Aktualizovaný zoznam týchto strán môže byť kedykoľvek vyžiadaný od prevádzkovateľa.

Miesto spracovania údajov

Údaje sa spracúvajú na prevádzkových serveroch, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania.

Retenčný čas

Údaje sa uchovávajú po dobu potrebnú na poskytnutie služby požadovanej používateľom alebo na základe účelov uvedených v tomto dokumente a používateľ môže vždy požadovať, aby správca údajov pozastavil alebo odstránil údaje.

Použitie zhromaždených údajov

Osobné údaje použité pre každý účel sú uvedené v konkrétnych častiach tohto dokumentu.

Facebook povolenia, ktoré táto žiadosť vyžaduje

Táto aplikácia môže požiadať o niektoré povolenia od spoločnosti Facebook, ktoré jej umožňujú vykonávať akcie s používateľským účtom Facebook a získavať informácie vrátane osobných údajov.

Ďalšie informácie o nasledujúcich povoleniach nájdete v dokumentácii k povoleniam Facebook a v pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku.

Požadované povolenia sú nasledovné:

Základné informácie

Štandardne to zahŕňa určité používateľské údaje, napríklad id, meno, obrázok, pohlavie a ich miestne nastavenie. Niektoré pripojenia používateľa, napríklad priatelia, sú tiež k dispozícii. Ak používateľ využil viac svojich údajov, budú k dispozícii ďalšie informácie.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a spracovaní údajov

Právne kroky

Osobné údaje používateľa môžu byť použité na právne účely prevádzkovateľa, na súde alebo vo fázach vedúcich k možným právnym postupom vyplývajúcim z nesprávneho používania tejto aplikácie alebo súvisiacich služieb. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že od prevádzkovateľa ich môže vyžadovať, aby na žiadosť verejných orgánov odhalil osobné údaje.

Ďalšie informácie o osobných údajoch používateľa

Okrem informácií obsiahnutých v týchto pravidlách ochrany osobných údajov môže táto aplikácia na požiadanie poskytnúť používateľovi dodatočné a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zber a spracovanie osobných údajov.

Systémové denníky a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a všetky služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto aplikáciou (systémové denníky) alebo používať na tento účel iné osobné údaje (napríklad adresu IP).

Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto pravidlách

Viac informácií o zhromažďovaní alebo spracovaní osobných údajov môžete kedykoľvek vyžiadať od správcu údajov. Pozrite si kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Práva používateľov

Používatelia majú právo kedykoľvek vedieť, či boli uložené ich osobné údaje, a môžu ich konzultovať s prevádzkovateľom, aby sa dozvedeli o ich obsahu a pôvode, overili ich presnosť alebo požiadali o ich doplnenie, zrušenie, aktualizáciu alebo opravu, alebo požiadali o ich anonymizáciu alebo na zablokovanie akýchkoľvek údajov, ktoré boli v rozpore so zákonom, ako aj na to, aby boli proti všetkým legitímnym dôvodom. Žiadost by sa mala zaslať prevádzkovateľovi na kontaktné informácie uvedené vyššie.

Táto aplikácia nepodporuje žiadosti "DoNotTrack".

Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán, ktoré používa, dodržiava požiadavky "DoNotTrack", prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov tým, že oznámi svojim užívateľom na tejto stránke. Dôrazne odporúčame, aby ste túto stránku často kontrolovali s odkazom na dátum poslednej úpravy uvedenej nižšie. Ak používateľ namieta akékoľvek zmeny v pravidlách, používateľ musí prestať používať túto aplikáciu a môže požiadať, aby správca údajov odstránil osobné údaje. Pokiaľ nie je uvedené inak, platné pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré má prevádzkovateľ o používateľoch.