Labas pobočky v meste Prešov

Labaš Prešov

7:00 - 19:00, Ul. Armádneho generála L. Svobodu 25
LABAŠ

Labaš Prešov (OC Sekčov)

7:00 - 19:00, Justičná č. 13
LABAŠ

Labaš Prešov

7:00 - 19:00, Solivarská 1C
LABAŠ