Obi pobočky

OBI Banská Bystrica

07.00 - 20.00, Zvolenská cesta 4420 / 10
OBI

OBI Bratislava - Ružinov

07.00 - 21.00, Bajkalská 34
OBI

OBI Bratislava - Záhorská Bystrica

07.00 - 21.00, Hodonínska 25
OBI

OBI Košice

07.00 - 21.00, Moldavská cesta 24
OBI

OBI Košice

08.00 - 20.00, Trolejbusová 3
OBI

OBI Martin - Záturčie

08.00 - 20.00, Obchodné centrum Turiec 1
OBI

OBI Nitra

07.00 - 21.00, Chrenovská 1488 / 26
OBI

OBI Poprad

08.00 - 20.00, Teplická cesta 4358 / 1
OBI

OBI Prešov

08.00 - 20.00, Košická 4
OBI

OBI Prievidza

08.00 - 19.00, Nedožerská cesta 1269 / 17 B
OBI