Jokey Zrkadlová skrinka Lymo, 49,5 x 58 x 14,7 cm, OBI 21,49 €

Jokey Zrkadlová skrinka Lymo, 49,5 x 58 x 14,7 cm