Asfaltový Izolačný pás V60 S30, OBI 49,99 €

Asfaltový Izolačný pás V60 S30

popis

5,00 € / m