Reflektor LED 20W s detektorom pohybu, OBI 18,5 €

Reflektor LED 20W s detektorom pohybu