Asfaltový izolačný pás V60 S30, 1 x 10 m, OBI 34,99 €

Asfaltový izolačný pás V60 S30, 1 x 10 m

popis

3,50 € / m2